• Εμπειρία στο χώρο των ανακαινίσεων και των κατασκευών
  • Χωρίς προκαταβολή
  • 100% επίβλεψη του έργου σας από έμπειρους μηχανικούς
  • Η καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή
  • Εξειδικευμένα συνεργεία για όλες τις εργασίες
  • Συνεργασίες με τα μεγαλύτερα καταστήματα της Θεσσαλονίκης
  • Δοκιμασμένα επώνυμα υλικά
  • Παράδοση του χώρου στο συμφωνηθέν χρόνο
  • Εγγύηση εργασιών και υλικών
  • Γρήγορα – Αξιόπιστα – Οικονομικά

Η Συνεργασία σας με το τεχνικό γραφείο Civilworks εξασφαλίζει:

Πριν την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης σας παραδίδουμε την Αναλυτική Συγγραφή Υποχρεώσεων και δεσμευόμαστε απέναντι σας και γραπτώς για τις εργασίες που θα γίνουν και τα υλικά που θα τοποθετηθούν.
Μαζί με την Αναλυτική Συγγραφή Υποχρεώσεων σας δίνουμε και χρονοδιάγραμμα εργασιών και δεσμευόμαστε για την χρόνο αποπεράτωσης των εργασιών ανακαίνισης.
Καθημερινά και καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης, έχουμε την επίβλεψη του έργου σας. Η παραγγελίες και οι παραλαβές όλων των υλικών γίνονται από εμάς τους ίδιους και σας διασφαλίζουμε σε όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πρόοδο των εργασιών. 
Η ενημέρωση σας για την πρόοδο της ανακαίνισης σας θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και σε περίπτωση που δεν έχετε το χρόνο να επισκεφθείτε την ανακαίνιση, σας αποστέλλουμε και φωτογραφικό υλικό για να είστε ενημερωμένοι για τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη.
Το τεχνικό γραφείο Civilworks έχει εξασφαλίσει για εσάς, συνεργασίες με προμηθευτές και καταστήματα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές χωρίς την παραμικρή έκπτωση στην ποιότητα.
Το τεχνικό γραφείο Civilworks μετά από τόσα χρόνια στον χώρο των ανακαινίσεων έχει δημιουργήσει μια δική του ομάδα εξειδικευμένων συνεργείων που καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιών μιας ανακαίνισης.
Το τεχνικό γραφείο Civilworks σας προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας και χρήσης, των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν και των υλικών που τοποθετήθηκαν στο χώρο σας.