Ο νόμος 4014/11 δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ακινήτων για τακτοποίηση αυθαιρέτων τμημάτων του νόμιμα υφιστάμενου ακινήτου τους αλλά και για την εξ ολοκλήρου τακτοποίηση αυθαίρετου (άνευ αδείας) ακινήτου τους. Η ρύθμιση αυθαιρέτων έχει ισχύ 30 χρόνια, ενώ δίνεται η δυνατότητα για νομιμοποίηση αυθαιρέτων ισοβίως με έκδοση άδειας όταν οι αυθαιρεσίες δεν παραβιάζουν τους όρους δόμησης της περιοχής.

Οι περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται να εντάξετε το ακίνητο σας στο ν.4014/11 είναι οι εξής:

  1. Αν έχετε οποιαδήποτε υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των εγκεκριμένων σχεδίων πολεοδομίας.
  2. Αν το ακίνητο σας έχει κατασκευαστεί χωρίς οικοδομική άδεια.
  3. Αν έχετε προβεί σε κατασκευές αίθριων, κλειστών χώρων στάθμευσης, αποθήκες, κτλ, οι οποίες δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας.
  4. Αν θέλετε να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή:
  • Πώληση.
  • Γωνική παροχή.
  • Δωρεά.

Το τεχνικό γραφείο Civilworks προσφέρεται να ανταποκριθεί άμεσα και χωρίς χρέωση για μια εκτίμηση κόστους της Τακτοποίησης του Αυθαιρέτου σας.