Η Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών, είναι βάση νόμου απαραίτητο στοιχείο για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου, ακόμα και αν επρόκειτο για αδόμητο οικόπεδο.

Για την έκδοση της Βεβαίωσης απαιτείται:

  • Τίτλος ιδιοκτησίας.
  • Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας.
  • Εγκεκριμένο τοπογραφικό διάταγμα.
  • Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια.
  • Στοιχεία ιδιοκτητών.

Σε περίπτωση που σας λείπουν τα εγκεκριμένα σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα – αρχιτεκτονικά) και το στέλεχος της άδειας, αναλαμβάνουμε να αιτηθούμε και να τα παραλάβουμε για εσάς από την αρμόδια Πολεοδομία.

Μετά από αυτοψία Πολ. Μηχανικού στο ακίνητο σας εκδίδουμε άμεσα την Βεβαίωση Μηχανικού.